ETA 700 Dezinfekcijos skystis, etanolio pagrindu 10L

75.90 

PASKIRTIS : ETA 700 – tai paruoštas naudoti dezinfekcijos skystis kasdieninei nedidelių paviršių, įrengimų bei įrankių dezinfekcijai maisto pramonės įmonėse, viešojo maitinimo įstaigose ir visuomeninės paskirties vietose. Sudėtyje yra 70% etanolio. pH 8,0.
Skystis efektyviai naikina bakterijas, mieles, pelėsius ir daugeli virusų. Tirpdo riebalus nuo paviršių. Nepalieka dryžių. Išgaruoja. Biologiškai suskyla. Skysčio tankumas 0,87 kg / dm3 .
Paruoštas naudojimui 1l talpos su spec. purkštuku.

Naudojimas

NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZUOTĖ : Paruošta naudojimui priemonė. Švarus paviršius, įrengimai, įrankiai valomi arba nupurškiami ETA 700. Ekspozicijos laikas apie 5 min. Paviršių nereikia nuplauti vandeniu.

DARBŲ SAUGOS NURODYMAI IR SANDĖLIAVIMAS : Pavojinga. Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Biocido autorizacijos liudijimo Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601605-15-167)-BSV-12323, galioja iki 2020-10-07.
Gamintojas: KiiltoClean Oy, Suomija